การสร้าง Billing Plan แบบรายชั่วโมง

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Billing

Bill.png

4. เลือกสร้าง Billing plan ในที่นี้จะตั้งค่า billing plan 10 ชั่วโมง (3 วัน) โดยกำหนดค่าดังนี้


ประเภท Plan : เลือก prepaid หรือ postpaid

ชื่อ Plan: ตั้งชื่อ plan ของท่าน

Download : กำหนด speed download

Upload : กำหนด speed upload

ระยะเวลาใช้งาน : กำหนดระยะเวลาการใช้งาน ตั้งค่าเป็น 3 วัน

ราคา : กำหนดราคา

3h.png

5. กดปุ่ม Advance setting

รายชั่วโมง : (แบบ Static หยุดเล่นเวลาไม่หยุด) ตั้งค่าเป็น 10 ชั่วโมง

10h.png

5. กด Save