การสร้าง account แบบอัตโนมัติ

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตนั้น การสร้างบัตรครั้งละจำนวนมาก ๆ เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อใช้ในการจำหน่ายและให้บริการลูกค้าที่มีจำนวนมาก

วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Account

Accc.png

4. เลือกสร้าง account ใน tab อัตโนมัติ

Ca.png

Plan * : คือ เลือก billing plan ที่ตอ้งการสร้าง

Prefix * : คือตั้งค่าคำนำหน้า account ตัวอย่างเช่น st คือ student หรือ tj คือ teacher

password form * : เลือกได้สองแบบคือ จะให้เป็น ตัวเลข อย่างเดียว หรือ ตัวเลขผสมตัวอักษร

password length * : คือกำหนด ความยาวของ password ในที่นี้กำหนดเป็น 4 ตัว

จำนวน * : กำหนดจำนวน account ที่ต้องการสร้าง เช่น 100 หรือ 500

5. กด สร้าง account