การสร้าง account แบบ Manual

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตนั้น การสร้างบัตรสำหรับ vip หรือ สำหรับผู้บริหาร ที่ต้องการ username และ password ที่เราตั้งเอง

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Account

Accc.png

4. เลือกสร้าง account ใน tab กำหนดเอง

Ma.png

Plan * : คือ เลือก billing plan ที่ตอ้งการสร้าง

user : คือ username ที่ต้องการสร้าง

pass : คือ password ที่ต้องการตั้ง

5. กด สร้าง account