การออกใบวางบิล

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

สำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตขนาดกลางที่ต้องการออกใบวางบิล แบบเป็นเอกสารส่งทางจดหมายท่านสามารถทำการตั้งค่าออกใบวางบิลได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ทำการ Login แล้วไปที่เมนู จัดการระบบ เลื่อนมายังรายการ การออกใบวางบิล และกรอกข้อมูลตามภาพ

Pay.png

คำอธิบายรายละเอียด

กำหนดชำระเงินทุกวันที่ : คือการตั้งวันที่ในการชำระเงินของลูกค้า ตามภาพกำหนดชำระเงินทุกวันที่ 1 ของเดือน

การชำระเงิน : คือ ข้อมูลสำหรับลูกค้าในการชำระเงิน ตามภาพคือการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

2. ทำการกด Save เพื่อบันทึกข้อมูล

3. ทำการทดสอบพิมพ์ใบวางบิล โดยกดเลือก Hotspot ที่ท่านต้องการในหน้าหลัก และกดที่เมนูระบบการเงิน ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพ

Paytest.png

ภาพใบวางบิล

Pex.png