การอัปเดท firmware

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ http://10.1.0.1/member

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กด กดเมนู System

Screenshot from 2017-12-03 15-39-27.png


3. กดปุ่ม upload ในเมนู Firmware Upgrade เพื่ออัปโหลด firmware ล่าสุด

Screenshot from 2017-11-19 17-32-39.png

กด Upgrade


4. เป็นอันเสร็จขั้นตอน