การเข้าจัดการระบบ

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เชื่อม notebook เข้าขา LAN ของอุปกรณ์2. ตรวจสอบการได้รับไอพี ว่าเป็น ค่า 10.1.0.xx หรือไม่


3. เข้าจัดการระบบ ผ่านหน้า http://10.1.0.1/member

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png


4. login ด้วย username : admin password : password

Screenshot from 2017-12-03 15-34-41.png


5. เจ้าจัดการระบบ