การเปลี่ยน Class ip

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Hotspot

Screenshot from 2017-12-04 10-57-06.png

3. ท่านสามารถแก้ไขค่าโดยการกดที่เมนู Edit และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

IP : ทำการแก้ไขค่า ip เช่น 10.11.0.1 ระบบจะคำนวนค่า ip และ range ให้โดยอัตโนมัติ

หรือหากต้องการเพิ่มจำนวน ip ท่านสามารถแก้ไขค่า netmask ได้ตามต้องการ

Screenshot from 2017-12-04 11-13-54.png

4. กด Save หลังจากนั้นกด Apply ให้ระบบ reboot เครื่อง 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอน