การเปลี่ยน password admin ของระบบ

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ http://10.1.0.1/member

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กด กดเมนู System

Screenshot from 2017-12-03 15-39-27.png

3. กด เครื่องหมายแก้ไข หลังคำว่า admin

Screenshot from 2017-12-03 15-40-07.png

4. กด password เก่า, กรอก password ใหม่ที่ท่านต้องการ , กรอก password ใหม่อีกครั้ง

Screenshot from 2017-12-03 15-41-14.png


5. กดปุ่ม Save เป็นอันเสร็จขั้นตอน