การเปิดระบบ https ssl

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Setup

Sslx.png

3. ท่านสามารถแก้ไขค่าโดย การทำเครื่องหมายถูก

4. กด Save เป็นอันเสร็จขั้นตอน