การเพิ่มข้อมูลสำนักงาน/ธุรกิจของท่าน

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์

Screenshot from 2020-05-08 09-08-29.png

2. กดที่เมนู เข้าสู่ระบบ ทำการกรอกข้อมูล Login ของท่าน

Screenshot from 2020-05-08 09-24-32.png

3. ที่มุมขวา กด เพิ่มสำนักงาน/ธุรกิจของท่าน ตามภาพ

Screenshot from 2020-05-08 09-28-38.png

4. ทำการกรอกข้อมูล ภาพตัวอย่างการกรอกข้อมูล

Screenshot from 2020-05-08 09-29-48.png

5. เมื่อกรอกข้อมูลและกด Save ระบบจะแสดงข้อมูลของท่านตามภาพ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการกรอกข้อมูล

Screenshot from 2020-05-08 09-30-06.png

ในกรณีที่ท่านมีหลายธุรกิจ ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลได้ไม่จำกัด