การเพิ่มสมาชิกใหม่ในระบบ EasyZone Cloud POS

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าระบบที่ 1. ทำการ login เข้าระบบที่ https://www.thai-school.net/pos/main/login/


Screenshot from 2020-03-07 11-49-04.png

2. กดที่เมนู สมาชิก

Screenshot from 2020-03-07 11-55-46.png

3. กดเพิ่มสมาชิก

Screenshot from 2020-03-07 11-54-35.png

4. ทำการกรอกข้อมูล สมาชิก ตามรายละเอียดและ กด Save


5. ในกรณี ต้องการเพิ่มสมาชิก เป็นจำนวนมาก ท่านสามารถทำการ import ข้อมูล ได้ โดยการกดที่เมนู import และทำการ import ไฟล์ .txt

ไฟล์ที่ใช้ในการ import ต้องเป็น file .txt เท่านั้น

รูปแบบฟอร์ม

ชื่อ,นามสกุล,ที่อยู่,email,โทรศัพท์,รหัสบัตรประชาชน(ถ้ามี)

ตัวอย่าง

ชาย,อยู่ดี,122 ม.1 บ้านจันทร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี ,[email protected],0817499055,3320600607555

ชน,อยู่สบาย,12 ม.1 บ้านจันทร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี ,[email protected],0817499088,3320600607444

ทำการเลือกไฟล์และกด Upload ตามภาพ

Screenshot from 2020-03-07 11-59-21.png