การแก้ปัญหา error Social login is not enable in billing plan

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ปัญหาเกิดจากท่านยังไม่ได้สร้าง billing plan ที่เป็น Social login

สร้าง billing plan สำหรับ Social Login โดยไป ที่เมนู Billing Plan ตั้งชื่อ plan

Bpl.png

กด advance setting และเลือก Social Login โดยสามารถเลือกได้ว่า จะให้ user ใช้งานได้ทันที หรือ ต้องรออนุมัติก่อน

Scp.png