การแก้ปัญหา error already authorizing, retry later

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search
74161764 3121706781176859 7548100311970217984 n.jpg

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ท่านต้องการจัดการ

Screenshot from 2019-11-07 16-15-50.png

3. เข้าไปที่เมนู Billing Plan

Screenshot from 2019-11-07 16-16-02.png

4. ทำการแก้ไข Billing Plan โดยกด Edit ที่ต้องการแก้ไข และกด Advance setting

5. ไปที่เมนู Authentication Type : PAP ตามภาพ หลังจากนั้นกด Save ดำเนินการแก้ไขแบบนี้กับทุก Plan

Screenshot from 2019-11-07 16-10-37.png

6. Login เข้า winbox ของ Mikrotik ไปที่เมนู ip > hotspot > Server profile ทำการแก้ไข Profile ที่ท่านต้องการโดย TAB เลือก Login

และเลือก login by http-pap และ mac cookie ตามภาพและกด OK ทำแบบนี้กับ server profile อื่น ๆ หากมีหลาย Server profile เป็นเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า

Screenshot from 2019-11-07 16-13-23.png