การแก้ปัญหา error invalid user for this hotspot

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search
432335.jpg

สาเหตุ เกิดจากการใช้ user login ข้าม Hotspot

ตัวอย่าง user จาก โรงแรม A มา Login ที่ โรงแรม B ต้องการใช้ User ที่ออกให้โดยโรงแรม A เมื่อ login ระบบจะแสดง error ดังภาพ

การแก้ปัญหา หาก นโยบายของโรงแรมต้องการให้ user ใช้งาน 1 user ได้ทุกโรงแรมในเครือ สามารถดำเนินการโดยสร้าง ระบบ Roaming ตามลิ้งค์คู่มือด้านล่าง