การแก้ปัญหา mikrotik แสดง Internal error (failed to add queue: download-burst-limit less than download-max limit)

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

สาเหตุเกิดจากมีการตั้งค่า advance setting ใน billing ให้มีการตั้งค่า Mikrotik Queue

9533973181435.jpg

วิธีการแก้ปัญหามีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ https://www.cloud-hotspot.com

2. เข้าจัดการ Hotspot ที่ท่านต้องการ

3. เลือกแก้ไข Billing plan ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้

Screenshot from 2019-03-18 11-41-20.png

4. กดเลือก advance setting

Screenshot from 2019-03-18 11-42-08.png

5. กดเครื่องหมายถูกด้านหน้าของ Mikrotik Queue ออก เพื่อปิดฟังชั่นนี้ หรือตั้งค่าให้ถูกต้อง (ต้องมีความชำนาญ และผ่านการอบรมด้าน Mikrotik Queue กับ Mikrotik Trainer โดยเฉพาะ)

6. กดเมนู Save เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า