การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของศิษย์เก่า

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์

Screenshot from 2020-05-08 09-08-29.png

2. กดที่เมนู เข้าสู่ระบบ ทำการกรอกข้อมูล Login ของท่าน

Screenshot from 2020-05-08 09-24-32.png

3. ที่มุมขวา กด แก้ไขข้อมูล ตามภาพ

Screenshot from 2020-05-08 09-21-29.png

4. ทำการแก้ไขข้อมูลที่ท่านต้อง กรอก password ของท่านและกด บันทึก เป็นอันเสร็จขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

Screenshot from 2020-05-08 09-24-16.png