การแก้ไขข้อมูล account

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ในบางครั้ง ผู้ดูแลระบบต้องทำการแก้ไข account ให้ลูกค้าในกรณีตั้ง password ให้ลูกค้าใหม่ หรือแก้ไขเปลี่ยน billing plan

การแก้ไขมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการแก้ไข

3. กดที่เมนู Account และค้นหา หรือ เลือก account ที่ต้องการแก้ไข หลังจากนั้น กดไอคอน แก้ไข (รูปคล้ายดินสอ)

All.png

4. หลังจากนั้น แก้ไขข้อมูลที่ท่านต้องการและ กด Save

Eacc.png