การแก้ไข Hotspot

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การแก้ไข Hotspot มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

4. แก้ไขค่าตามต้องการ