การ Active License สำหรับอุปกรณ์ Sky Box

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ท่านสามารถทำการ Active License สำหรับอุปกรณ์ Sky Box/Netgear R7800 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วให้ทำการต่ออุปกรณ์กังภาพ ด่านล่าง

Sky.png

2. เมื่อเครื่อง Notebook ของท่านได้รบ ip address แล้ว ให้เข้าเว็บ ตัวอย่างเว็บ http://www.ok.com ระบบจะแสดงขั้นตอนการ active license ดังภาพ

Ac.png

3. ให้ท่านทำการลงทะเบียนตามลิ้งค์ที่ระบบได้แจ้งไว้ หลังจากนั้นทำการ Login เข้าสู่ระบบและกดที่เมนู Active License ตามภาพ

Acbox.png

4. ทำการกรอก License และกดปุ่ม Active เป็นอันเสร็จขั้นตอนการ Active License ของอุปกรณ์ Sky Box