การ Export ข้อมูล account

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ท่านสามารถทำการ export account เพื่อนำไปใช้งานได้ดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดที่เมนู ส่งออก ทำการเลือก billing plan ที่ต้องการ export

4. เลือกประเภทไฟล์ในการ export ในที่นี้มี 3 แบบ คือ Text,Html,CSV หลังจากนั้นกดปุ่ม Export ท่านจะได้รับไฟล์ที่มีข้อมูล account จากการ Export

Exp.png