การ Reset Bandwidth Quota

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

วิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud


2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดที่ชื่อ hotspot เพื่อเข้าเมนูย่อย กดเข้าเมนู Account

Screenshot from 2021-08-22 12-10-07.png

เลือกรายการ user ที่ต้องการ reset bandwidth quota โดยการกดเครื่องหมายถูกที่หน้า user

Screenshot from 2021-08-22 12-10-25.png

4. เลื่อนไปที่ด้านล่าง กดเมนู Reset Bandwidth Quota กด ยืนยัน เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า

Screenshot from 2021-08-22 12-10-41.png