การ block mac address บน winbox

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. login เข้าระบบ winbox

2. กดที่เมนู ip > hotspot > ip binding

3. กดเครื่องหมาย + และเพิ่มข้อมูลดังภาพและ เลือก BLocked

Supplimantal exclude-client-mac-bypassed.png