การ bypass website

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Hotspot

Screenshot from 2017-12-04 10-57-06.png

3. ท่านสามารถแก้ไขค่าโดยการกดที่เมนู Edit และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

Website Allow : ทำการเพิ่ม url ที่ท่านต้องการแก้ไข โดยมีเครื่อง comma ก่อนเพิ่ม url เช่น ,www.sanook.com

Urlme.png

4. กด Save หลังจากนั้นกด Apply ให้ระบบ reboot เครื่อง 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอน