การ download และเปิดดู log file

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ท่านต้องการจัดการ

3. ไปยังเมนู Log

Screenshot from 2019-10-30 10-06-43.png

4. ทำการดาวโหลดน์ไฟล์ Log

Screenshot from 2019-10-30 10-07-36.png

5. แจ้งขอ key เพื่อเปิด log มาที่ Line ID :easyzone โดยแจ้งชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด

ตัวอย่าง : 21572364801--29-10-2019-DCEF09EA8B75-webproxy.enc.gz

หลังจากนั้นทำการแตก zip ไฟล์ จะได้ไฟล์ชื่อ 21572364801--29-10-2019-DCEF09EA8B75-webproxy.enc

6. ทำการลงโปรแกรม openssl เพื่อทำการเปิดไฟล์ Download ได้ที่ https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html (Download version OpenSSL v1.1.1d ขึ้น)

ทำการเปิดโปรแกรม ตามภาพ

OpenSSL-02.png

แสดงหน้าต่างโปรแกรม

OpenSSL-04.png7 ใช้คำสั่งเพื่อเปิดไฟล์

พิมพ์คำสั่งเปิดไฟล์

openssl enc -aes-256-ctr -pbkdf2 -d -a -in (ชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด เช่น 21572364801--29-10-2019-DCEF09EA8B75-webproxy.enc) -out (ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึกหลังถอดรหัส เช่น log.txt) -pass pass:(key ที่ได้รับจาก easyzone เช่น MIqzPF63ywsPhRcnXAu7pgSAKbeHCD70tLpe0X05JWSfPfHBfLZLxtdCrU99cEGb)


ที่มาการติดตั้ง openssl https://www.cloudinsidr.com/content/how-to-install-the-most-recent-version-of-openssl-on-windows-10-in-64-bit/