การ import account

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การ import account เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูและระบบในการนำเข้า user เดิม ได้อย่างรวดเร็ว

ยกตัวอย่าง โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน จำนวน 3,000 คน ต้องการใช้งาน internet ในช่วงเวลาเปิดเทอม

ผู้ดูแลระบบเพียงนำข้อมูล รหัสประจำตัวนักเรียน, ชื่อ-นามสกุล มา import เข้าในระบบ

โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการสร้างไฟล์ import.txt และนำข้อมูลนักเรียนใส่ โดยมีรูปแบบ คือ user,password,name

ในที่นี้ตั้ง รหัสนักเรียนเป็น user และ password

ตัวอย่าง

411061006,411061006,ไพโรจน์ หงษ์ทอง

411061007,411061007,สยาม ประโคน

411061007,411061007,โกมินทร์ ประโคน

2. ทำการสร้าง billing plan เพื่อกำหนดความเร็วและเวลาในกรใช้งานของ user

St.png

3. กดที่เมนู account กดที่เมนู นำเข้า

Acc.png

4. ทำการเลือก billing plan ที่ได้สร้าง ไว้

Im.png

5. กดปุ่ม import เป็นอันเสร็จสิ้นการ import ข้อมูล