การ lock mac address

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การ lock mac address ใช้สำหรับ lock user ให้ใช้งานได้กับเครื่องแรกที่เปิดใช้งาน user เพื่อป้องกันการนำ user ไปใช้กับเครื่องอื่น


วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Billing

Bill.png

4. เลือกสร้าง Billing plan ในที่นี้จะตั้งค่า billing plan 365 วัน กำหนด การ lock mac address โดยกำหนดค่าดังนี้


ประเภท Plan : เลือก prepaid หรือ postpaid

ชื่อ Plan: ตั้งชื่อ plan ของท่าน

Download : กำหนด speed download

Upload : กำหนด speed upload

ระยะเวลาใช้งาน : กำหนดระยะเวลาการใช้งาน ตั้งค่าเป็น 365 วัน

ราคา : ไม่ต้องกำหนด

Std.png

5. กดปุ่ม Advance setting

Lock Mac Address : ติ๊กเครื่องหมายถูก

Lm.png


5. กด Save