ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ EasyZone Radius Billing (Cloud) โดย บจก.อีซี่โซน

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

EasyZone Radius Billing (Cloud) คือ

EasyZone Radius Billing (Cloud) คือ โปรแกรมจัดการระบบ hotspot username password ผ่านระบบ cloud โดยทำงานผ่าน protocol มาตรฐาน radius

ที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ ISP ใช้งาน


การเปิดให้บริการ

ลูกค้าทั่วไป สามารถเปิดบริการได้ที่ https://www.cloud-hotspot.com ลูกค้าองค์กร ติดต่อได้ที่เบอร์ สำนักงาน : 02-107-3371 หรือ 081-749-9093


การ Support ส่วนของ Cloud Radius

ทางทีมงานให้บริการ Support Cloud ในวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.

รูปแบบการ Support มีดังนี้ ทางเบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน : 02-107-3371 มือถือ 081-749-9093 Line id : easyzone

ทางอีเมล์ [email protected]


การ Support ส่วนของ Network

เนื่องจากทาง บจก.อีซี่โซน ให้บริการเฉพาะในส่วนของ Cloud Radius ทางบริษัทฯ ไม่ได้วางระบบ Network เพราะฉะนั้นในส่วนการ Support network ทางผู้วางระบบต้องทำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ อาจให้คำปรึกษาในเบื้องต้นตามข้อมูลที่ทางผู้วางระบบแจ้งมาเท่านั้น


การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม

ทางบริษัทฯ จะทำการแก้ไขโปรแกรมตามรอบของปี โดยใน 1 ปีจะมีการแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรม 2 ครั้ง คือ รอบที่ 1 เดือน มิถุนายน รอบที่ 2 เดือน ธันวามคม


การแจ้งเตือนกำหนดการชำระค่าบริการรายปี

ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งเตือนการชำระค่าบริการ ล่วงหน้า 60 วัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบ โดยแจ้งผ่านหน้าเว็บในระบบ admin (ระบบหลังบ้าน) โดยจะแจ้งวันที่ เดือน ปี ของกำหนดชำระค่าบริการ

สำหรับลูกค้าองค์กร เพื่อความเหมาะสมทางบริษัทฯ จะแจ้งเตือนการชำระค่าบริการรายปี ในรูปแบบข้อความการ upgrade ระบบโดยจะแจ้งวัน เดือน ปี ในการชำระค่าบริการ เป็นวันที่เดียวกันในการ upgrade ระบบ


การระงับการให้บริการ

การระงับการให้บริการ คือ การปิดให้บริการสำหรับ Hotspot

สาเหตุ เกิดจาก เลยกำหนดการชำระบริการ ตามที่ระบบได้แจ้งไว้หน้าเว็บ ตามหัวข้อ การแจ้งเตือนกำหนดการชำระค่าบริการรายปี

กำหนดการระงับการให้บริการ เมื่อ เลยกำหนดวันในการชำระค่าบริการรายปี


การระงับการให้บริการระบบ Admin (ระบบจัดการหลังบ้าน)

การระงับการให้บริการจะเริ่มระงับที่ ระบบ Admin (ระบบจัดการหลังบ้าน) เป็นอันดับแรก โดยระบบจะระงับการทำรายการ และการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ

โดยระบบจะเริ่มระงับการให้บริการ เมื่อเลยกำหนดการชำระค่าบริการ


การระงับการให้บริการระบบ Login (ระบบ Login Hotspot สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบ Wifi)

ในส่วนของลูกค้าองค์กร เมื่อเลยกำหนดการชำระค่าบริการเป็นระยะเวลา 30 วัน ระบบจะทำการระงับการให้บริการ ระบบ Login (ระบบ Login Hotspot สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบ Wifi)

โดยจะแสดงข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้ลูกค้าทราบ


การเปิดใช้งานบริการหลังถูกระงับการให้บริการ

ท่านสามารถติดต่อเพื่อชำระค่าบริการ และเปิดใช้บริการอีกครั้งโดยติดต่อที่ สำนักงาน : 02-107-3371 มือถือ 081-749-9093 Line id : easyzone


การแก้ไขปรับปรุง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ EasyZone Radius Billing (Cloud) โดย บจก.อีซี่โซน

ทางบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ EasyZone Radius Billing (Cloud) โดย บจก.อีซี่โซน เป็นระยะเพื่อความเหมาะสมของให้บริการ

และจะแจ้งให้ทางผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าทุกครั้งอย่างน้อย 30 วัน เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ