คู่มือการจัดการข้อมูล OTP

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

วิธีการตั้งมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud


2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนู Account และไปที่เมนู OTP

Screenshot from 2019-10-25 10-26-16.png

4. เข้าจัดการระบบข้อมูล OTP ได้ตามภาพ

Screenshot from 2019-10-25 10-27-18.png