คู่มือการจัดเรียงอุปกรณ์ Access Point

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

เพื่อความสวยงามและเพิ่มความสะดวกในการดูแลอุปกรณ์ จึงควรมีระบบจัดเรียงอุปกรณ์ตามลำดับให้สวยงาม

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ท่านต้องการจัดการ

3. กดที่เมนู อุปกรณ์

Screenshot from 2018-11-21 15-08-03.png

4. กดที่เมนู Sort Device ระบบจะการเรียงอุปกรณ์ตามลำดับ ท่านสามารถทำการคลิ๊กเมาน์ และทำการลากไปยังลำดับที่ท่านต้องการ หลังจากนั้นปล่อยเมาน์ระบบจะทำการบันทึกลำดับโดยอัตโนมัติ

Screenshot from 2018-11-21 15-07-07.png

5. เป็นอันเสร็จขั้นตอนการจัดเรียงอุปกรณ์