คู่มือการจำกัดปริมาณข้อมูลการใช้งานของ user (Bandwidth Quota Control)

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Billing

Bill.png

4. เลือกสร้าง Billing plan ในที่นี้จะตั้งค่า ตั้งชื่อ Billing plan ที่ต้องการและกำหนด ชื่อ ระยะเวลาใช้งาน ความเร็วที่ต้องการให้ user ใช้งาน

หลังจากนั้นกด Menu Advance setting ไปที่เมนู Bandwidth Quota เลือกตั้งค่าดังนี้

กรอกจำนวน Bandwidth Quota ที่ต้องการขั้นต่ำที่ 1GB เลือกรูปแบบการกำหนด Bandwidth Quota


Total = ใช้ได้สูงสุด เมื่อ user ใช้ ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ user จะไม่สามารถ login ใช้งานได้อีก

ตัวอย่าง user A ถูกกำหนดให้ใช้ได้ 1GB เมื่อ user login ใช้งานและ ครบจำนวน Bandwidth Quota 1GB user จะถูก disconnect ออกและจะ login ไม่ไ้ด


วัน = ใช้ได้ตามปริมาณที่กำหนดต่อวัน

เดือน = ใช้ได้ตามปริมาณที่กำหนดต่อเดือน

Screenshot from 2020-01-31 14-14-15.png

5. หลังจากนั้นกด Save เพื่อบันทึกข้อมูล


วิธีการ Reset bandwidth Quota

เมื่อปริมาณข้อมูลการใช้งานถูกใช้งานครบแล้ว ระบบจะ lock user ให้ออกจากระบบ และไม่สามารถ login ได้

admin สามารถทำการ Reset bandwidth quota ของ user ได้ดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. ไปที่เมนู Account ทำการเลือก user ที่ต้องการ reset กด แก้ไข account

Screenshot from 2020-02-12 12-28-44.png

4. เลื่อนมาที่เมนู Bandwidth Quota กดที่ปุ่ม Reset เป็นอันเสร็จขั้นตอนการ reset bandwidth quota

Screenshot from 2020-02-12 12-27-34.png