คู่มือการซื้อ Internet package ของ End user

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1.กดที่เมนู เปลี่ยรหัสผ่าน จากหน้า Login Hotspot

Screenshot from 2021-08-27 13-14-51.png

2.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วย Username password ของท่าน

Screenshot from 2021-08-27 13-14-25.png

3.ตรวจสอบ Balance ของท่านที่รายการด้านขวา โดยต้องมียอดมากกว่า ราคา internet package ที่ท่านต้องการ

Screenshot from 2021-08-27 13-12-55.png

4. ทำการซื้อ internet package โดยเลื่อนมาที่เมนู internet package เลือก package ที่ท่านต้องการ และกด Buy Now

Screenshot from 2021-08-27 13-50-53.png

ุ6. ระบบจะทำการเปลี่ยน internet package ให้ท่านทันที