คู่มือการตั้งค่าแจ้งเตือนสถานะ AP ผ่านระบบ LINE Notify

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ network ให้สามารถดูสถานะและแจ้งสถานะอุปกรณ์ได้

ท่านสามารถตั้งค่าการตรวจสอบและแจ้งเตือนอุปกรณ์ได้ดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าสู่ระบบ cloud

2. กดเลือก Hotspot ที่ท่านต้องการจัดการ

3. กดเข้าที่เมนู อุปกรณ์ เพิ่มข้อมูลชื่อ AP ของท่านและเพิ่ม ip address ของ AP แต่ละตัวของท่าน ให้ครบ

L1.png
L2.png

4. กดที่เมนู AP Status Notify หลังจากนั้นให้ท่านเลือก interface hotspot ที่ท่านใช้

L3.png
L4.png

ระบบจะแสดงสคริปท์ ให้ท่าน copy สคริปท์ไปวางใน Terminal ของ mikrotik และกด Enter

Mikrotik-example-terminal-open.png

สคริปท์ จะทำการตรวจสถานะอุปกรณ์ของท่านทุก 10 นาทีหากมีตัว Offline ระบบจะแจ้งไปยังระบบ Cloud

5. การตั้งค่าแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ท่านต้องเพิ่มระบบ Token ในระบบ Staff ของท่าน โดยทำตามคู่มือดังนี้ คู่มือการตั้งค่า LINE Token ในระบบ Staff

Screenshot from 2018-08-18 13-39-26.png