คู่มือการตั้งค่า Advertise-URL

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ระบบการแสดงโฆษณาระหว่างการใช้งาน Hotspot เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและธุรกิจของท่านไปยังผู้ใช้งาน Hotspot มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Billing

Bill.png

4. เลือกสร้าง Billing plan ในที่นี้จะตั้งค่า Advertise Group โดยกำหนดค่าดังนี้


ประเภท Plan : เลือก prepaid หรือ postpaid

ชื่อ Plan: ตั้งชื่อ plan ของท่าน

Download : กำหนด speed download

Upload : กำหนด speed upload

ระยะเวลาใช้งาน : กำหนดระยะเวลาการใช้งาน ตั้งค่าเป็น 365 วัน

ราคา : ไม่ต้องกำหนด

Std.png

5. กดปุ่ม Advance setting

Advertise-URL : กรอก url ที่ท่านต้องการโฆษณา เช่น https://www.easyzonecorp.net/web/install

Advertise-Interval : กรอกจำนวนรอบเวลาที่ต้องการให้แสดง เช่น ต้องการให้แสดงทุก 1 ชั่วโมงให้กรอกเลข 1

Screenshot from 2018-11-20 12-57-20.png


5. กด Save เป็นเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า