คู่มือการตั้งค่า Cambium API เชื่อม EasyZone Cloud

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search
Cambium cnpilot e400 front.jpg

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. เชื่อมอุปกรณ์เข้าระบบ network

Login เข้าอุปกรณ์ user : admin password : admin

Screenshot from 2017-12-09 22-16-08.png


2. กดเมนู Configure > Services

Capia.png

3. กรอกข้อมูลที่เมนู Location API

Lapi.png

Enable คือ เลือกเพื่อเปิดระบบ

Server คือ ตั้งค่า Url ของเพื่อให้ระบบ api ส่งค่า post ไป ในที่นี้ตั้งเป็น http://auto.cloud-hotspot.com/data/base_v3.php

Interval คือ จำนวนวินาทีที่มีการอัปเดท ตั้งเป็น 60

หลังจากนั้นกด Save

4. เข้าสู่ระบบ EasyZone Radius Billing (Cloud)

Lez.png

5. เลือก Hotspot และกดเมนู อุปกรณ์

Dv2.png


6. ทำการเพิ่ม Profile ของอุปกรณ์ ตามภาพ


Cpr.png


7. ทำการเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ เลือก cloud profile และ กรอก mac address ของอุปกรณ์ (ค่า ESN และตามด้วย เครื่องหมาย : ตามภาพ)


mac address ที่กรอกจะต้องผ่านการเพิ่มเข้าระบบโดยทีมงาน EasyZone ก่อน


Adv2.png


8. ทดสอบการใช้งาน ระบบตามภาพ

Odv2.png
Gdv.png