คู่มือการตั้งค่า Email Alert เมื่อ User ลงทะเบียนใหม่

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

วิธีการตั้งค่ามีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าเมนู Staff

Screenshot from 2021-08-22 12-01-23.png

3. ทำการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล Staff กรอกข้อมูลที่ต้องการ และกดเลือกเมนู E-mail Alert

Screenshot from 2021-08-22 12-02-36.png

4. กด Save เพื่อบันทึกข้อมูล