คู่มือการตั้งค่า LINE Token ในระบบ Staff

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กดที่เมนู Staff

3. เลือก username ที่ท่านต้องการตั้งค่า Line token กด เมนู Edit Staff


4. กรอกค่า Line Token และกด Save (การขอ TOKEN สำหรับ LINE NOTIFY)

Screenshot from 2018-06-14 11-31-23.png