คู่มือการต่ออายุ account แบบจำนวนมาก

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search


มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ท่านต้องการจัด

Screenshot from 2019-10-29 14-02-32.png

3. กดที่เมนู account

Screenshot from 2019-10-29 13-57-20.png

4. ทำการเลือก plan ที่ต้องการต่ออายุทั้งหมด

Screenshot from 2019-10-29 13-58-15.png

5. กด เมนู Renew Expired Account และกด Confirm หรือ ยืนยัน

Screenshot from 2019-10-29 13-57-32.png