คู่มือการลง firmware EasyZone Cloud AP (Model ACLR)

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การลง firmware EasyZone Cloud AP (Model ACLR) มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. เชื่อมอุปกรณ์ Unifi AC LR เข้ากับระบบ network

2. ทำการ ssh ไปที่อุปกรณ์ โดยใช้ putty หรือ ssh shell

โดยปกติอุปกรณ์ Unifi AC LR จะรับไอพีอัตโนมัติจาก router ท่านต้องทำการตรวจสอบ ip ตัวอย่าง อุปกรณ์ ได้ไอพี 192.168.1.10

ssh 192.168.1.10 -l ubnt

กรอก password เป็น ubnt

3. เมื่อเข้าระบบได้แล้วให้ทำการพิมพ์คำสั่ง

ifconfig

เพื่อตรวจสอบไอพี และ mac address ของอุปกรณ์ และบันทึก mac address เก็บไว้

4. หลังจากนั้น ทำการดาวโหลด firmware

หาก firmware เดิมเป็นรุ่น BZ.v3.7.58 ขึ้นไป ทำให้ทำการ downgrade firmware ดังวิธีการต่อไปนี้

upgrade http://dl.ubnt.com/unifi/firmware/U7PG2/3.7.40.6115/BZ.qca956x.v3.7.40.6115.170208.1059.bin

ระบบจะแสดงข้อความ

send custom event

send custom event

Waiting firmware upgrade ..

ให้รอระบบ reboot สักพัก

หลังจากอุปกรณ์ reboot เสร็จให้ทำการ ssh เข้าอุปกรณ์ และทำการพิมพ์ command ตาม link ด้านล่าง

cd /tmp

wget http://188.166.243.227/firmware/unifi-ac-lite/easyzone-cloud-ap-unifi-ac-lr.bin

5. ทำการลง firmware โดยใช้คำสั่ง

mtd -r -e kernel0 write /tmp/easyzone-cloud-ap-unifi-ac-lr.bin kernel0

หลังจากนั้นระบบจะขึ้นข้อความตามด้านล่าง และทำการ reboot ตัวเอง

Unlocking kernel0 ...

Erasing kernel0 ...


Writing from /tmp/easyzone-cloud-ap-unifi-ac-lr.bin to kernel0 ...

Rebooting ...

################################################################################

หากระบบยังไม่ flash firmware ให้ ใช้ใช้วิธีการที่ 2 ดังนี้

mtd write /tmp/easyzone-cloud-ap-unifi-ac-lr.bin kernel0

แล้วใช้คำสั่ง

mtd -r write /tmp/easyzone-cloud-ap-unifi-ac-lr.bin kernel1

################################################################################

ุ6. เป็นอันเสร็จสิ้นการลง firmware EasyZone Cloud AP