คู่มือการเปลี่ยน password ของ end user

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1.เปิดหน้า Login Hotspot

Screenshot from 2018-06-14 13-41-59.png

2.กดที่เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน/change password

3. ทำการ login ด้วย username password เก่าของท่าน

Screenshot from 2018-06-14 13-42-10.png

4. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว กดเมนู เปลี่ยน/change

Screenshot from 2018-06-14 13-41-33.png

5. กรอก password ใหม่ของท่าน แล้วกด เปลี่ยน password เป็นอันเสร็จขึ้นตอน