คู่มือการใช้งานระบบ Hotspot แบบ Credits (Paypal)

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

Hotspot แบบ Credits (Paypal) คือ การใช้งานระบบ Hotspot ผ่านการชำระเงินค่า Hotspot แบบรายเดือน โดยตัดเงินผ่านระบบ paypal

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการใช้งานระบบ EasyZone Radius Billing (Cloud)

อัตราค่าบริการ

500 Credits per Hotspot/30 Days

ราคา

16USD per 500 Credits

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บ www.cloud-hotspot.com

2. กดเมนูภาษาอังกฤษ

Screenshot from 2020-12-07 13-01-11.png

3. ทำการลงทะเบียน

Screenshot from 2020-12-07 14-03-55.png

4. ระบบจะทำการ login ให้อัตโนมัติ หลังจากลงทะเบียน โดยระบบจะเพิ่มเครดิตให้ท่านอัตโนมัติ 1500 credits เพื่อทดสอบการใช้งาน

5. ทำการสร้าง Hotspot และใช้งานระบบ


การเพิ่ม credits

1. กดที่เมนู Main ดูที่หมุนขวา จะพบรายการเพิ่มเครดิต

2. ทำการเลือกจำนวนเครดิต ที่ท่านต้องการ กดปุ่ม Buy now

Screenshot from 2020-12-07 14-31-44.png

3. ระบบจะเชื่อมไปยัง paypal เพื่อให้ท่านชำระเงิน

Screenshot from 2020-12-07 14-32-58.png

4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำท่านมายังหน้า Main และจะเพิ่ม credits ให้ท่าน

การ Renew expiration hotspot

1. มาที่หน้า Main

2. เลือกรายการ Hotspot ที่ต้องการ Renew

3. กด ปุ่ม Renew ระบบจะแสดงรายละเอียด

Screenshot from 2020-12-07 14-34-19.png

4. ยืนยันการ Renew ระบบจะทำการตัดเครดิตและ Renew Hotspot ให้ท่าน

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการ Renew Hotspot