คู่มือการใช้งาน ระบบ Counter Service เพื่อรับชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ท่านต้องการจัดการ

3. เมนูการเงิน เลือกรายการ user ที่ต้องการพิมพ์วางบิล ทำการกด ที่รูปบิล เพื่อพิมพ์ใบวางบิลให้ลูกค้า

Screenshot from 2020-07-22 12-04-35.png
Screenshot from 2020-07-22 12-04-49.png

4. การรับชำระเงิน จากลูกค้า กดที่เมนู Counter Service

Screenshot from 2020-07-22 12-05-52.png

5. กรอกรหัสอ้างอิง 1 หรือ ยิงบาร์โค้ด และกด ปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

Screenshot from 2020-07-22 12-09-59.png

6. ทำการตรวจสอบข้อมูลรายการบิลของลูกค้า ทำการชำระเงินโดย ปุ่ม ชำระเงิน

Screenshot from 2020-07-22 12-10-13.png
Screenshot from 2020-07-22 12-10-35.png
Screenshot from 2020-07-22 12-10-49.png

7. เป็นอันเสร็จขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ Counter Service