คู่มือการใช้งาน EasyZone Cloud Router

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

คู่มือการใช้งาน EasyZone Cloud Router เชื่อมระบบ cloud


- การติดตั้งโปรแกรม EasyZone Cloud Router สำหรับ version x86-64

- การเข้าจัดการระบบ

- การเปลี่ยน password admin

- การตั้งเวลา reboot เครื่อง

- การอัปเดท firmware

- การ reboot/poweroff/reset default

- การตั้งค่า network (WAN)

- คู่มือการตั้งค่า Load-balance

- การตั้งค่า NAT

- การตั้งค่า Static DNS

- การตั้งค่า VPN Server (PPTP)

- การตั้งค่า Hotspot

- การเปลี่ยน Class ip

- การ bypass website

- การตั้งค่าระบบ Cookie (ระบบ login อัตโนมัติ)

- การตั้งค่า Social login

- การตั้งค่า Mac Authen

- การตั้งค่า Active Directory/LDAP Authen

- การตั้งค่า External Radius

- การเปิดระบบ https ssl

- การตรวจสอบข้อมูล user online

- การจัดเก็บ LOG

- ระบบ Diagnostic Tools

- การตั้งค่า Block bittorrent

- การ bypass/block mac address/ip

- การ block website

- การตั้งค่าระบบแจ้งสถานะ device และส่งการแจ้งเตือนผ่าน ระบบ Line Notify

- การตรวจสอบสถานะ CPU, สถิติ User Online และ Bandwidth

- การ Backup ข้อมูล

- การจัดการระบบ Auto Sync Cloud Configuration

- Change Log

Netgear Router

คู่มือการลง firmware กับ Netgear R6220

คู่มือการติดตั้ง firmware โรงงานให้ netgear r6220

คู่มือการใช้งาน Firmware KING I.T เชื่อมระบบ cloud

คู่มือการอัปเดท firmware Netgear R6350