คู่มือการใช้งาน EasyZone Viewer

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

EasyZone Viewer คือโปรแกรมรีโมท ระยะไกล

มีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้

1. Download โปรแกรมที่ http://easyzonecorp.net/install/

2. ทำการติดตั้งโปรแกรมหาก ท่านยังไม่ได้ติดตั้ง Net framework ระบบจะแจ้งให้ท่านติดตั้ง

3. เพื่อทำการติดตั้งแล้ว ให้ท่านรันโปรแกรม ระบบจะแสดง id และ password ให้ท่านแจ้ง id และ password กับทีมงาน ทีมงานจะทำการ remote มายังเครื่องของท่านได้

Ev.jpg