คู่มือการใช้งาน Thai-school.net

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

คู่มือการใช้งานการเขียนคู่มือ ด้วย wiki

การตั้งค่า Fan page auto post

การลงทะเบียน

การเปิดเว็บใหม่

การแก้ไขเว็บโรงเรียน

การแก้ไขข้อมูลหน่วยงาน

การเพิ่มข่าวและกิจกรรม

การเพิ่มข้อมูลการบริจาค

การเพิ่มข้อมูลประกวดราคา/รับสมัครงาน

การเพิ่มข้อมูลผู้บริหาร

การเพิ่มข้อมูลบุคลากร

การจัดการข้อมูลศิษย์เก่า

การเพิ่มข้อมูล การประเมินคุณธรรม ITA

ระบบรับส่งหนังสือ