ทำไม PPPoE ขึ้น สีแดง

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

โดยปกติการใช้งานระบบ PPPoE-Server ผ่านระบบ cloud สถานะ Online ผ่านระบบ Cloud จะแสดงสถานะของ User Online เป็นสีทองและบอกข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ip address ปริมาณข้อมูลในการใช้งาน แต่หากสถานะของ PPPoE เป็นสีแดงหมายถึงระบบมีการ Login Error โดยสามารถดู error จากการเทียบ ip address ของ PPPoE Client ที่ได้รับจากระบบ Radius ดังรายการด้านล่าง

385335.jpg

13.xx.xx.xx = invalid username หมายถึง ระบบมีการ Login โดยที่ username ไม่ถูกต้อง

14.xx.xx.xx = user is expired หมายถึง Username ของลูกค้าหมดอายุ

15.xx.xx.xx = invalid auth type on client (CHAP,PAP) หมายถึง การเซ็ตค่าในอุปกรณ์ของลูกค้าไม่ตรงกับระบบคือ CHAP,PAP ลูกค้าอาจเซ็ต เป็น MSCHAP ทั้งการเซ็ตใน PPPoE-Server บน Mikrotik และเซ็ตใน PPPoE Client ใน router ของลูกค้าเอง

16.xx.xx.xx = user is blocked user ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งาน

17.xx.xx.xx = service ไม่ถูกต้อง คือ user ใช้งานไม่ตรงกับ service เช่น user นี้ให้ใช้งานกับ hotspot ได้เท่านั้น แต่ user นำมาใช้กับ pppoe ระบบจึงแสดง error ดังกล่าว

18.xx.xx.xx = User มีการ login ซ้ำกัน เกินจำนวนที่กำหนดใน billing plan


Pppoe.png

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

1. ทำการปิดเปิด ตัวอุปกรณ์ router ที่บ้านของลูกค้า ในบางกรณีอาจเกิดจาก router ที่เครื่องลูกค้าเกิดรวน ทำให้ส่งค่า login มาไม่ถูกต้อง

2. ทำการ reboot อุปกรณ์ Mikrotik ของท่าน เพื่อให้ Mikrotik ได้เคลียร์ ค่าต่าง ๆ และเริ่ม boot ระบบใหม่