ระบบการเงิน

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลระบบการเงินประจำเดือนได้อย่างละเอียด และสามารถรับทราบถึงข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของแต่ละ user ได้อย่างชัดเจนโดยท่านสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ท่านต้องการตรวจสอบข้อมูล

3. กดที่เมนูระบบการเงิน เพื่อดูข้อมูล

Finance.png