ระบบบริการลูกค้า

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ระบบบริการลูกค้า ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบของลูกค้า และเปิดรับการแจ้งปัญหาการใช้งาน

Cus.png


มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

4. เลื่อนมาที่เมนู แสดงเมนู กดที่เมนู แสดงเมนู แจ้งปัญหาการใช้งาน

Ssh.png

5. กด Save