ระบบประวัติการใช้งาน

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลประวัติการใช้งานของ user ผ่านระบบ Cloud โดยมีวธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ท่านต้องการจัดการ

3. กดเลือกเมนู ประวัติ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

History.png