ระบบแจ้งเตือน Hotspot OFFLINE/NO UPDATE ผ่าน APP LINE

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ระบบแจ้งเตือน Hotspot OFFLINE/NO UPDATE ผ่าน APP LINE

เพื่อให้การบริการ Hotspot ของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น และมีคุณภาพทางทีมงานได้จัดทำ ระบบแจ้งเตือน Hotspot OFFLINE/NO UPDATE ผ่าน APP LINE เพื่อแจ้งไปยัง admin ให้ทราบว่า Hotspot ของท่านได้มีการ OFFLINE/NO UPDATE โดยมีวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้

Screenshot from 2019-03-05 11-22-34.png

1. login เข้าสู่งระบบ Cloud ที่ https://www.cloud-hotspot.com

2. ไปที่เมนู Staff ทำการเพิ่มระบบ LINE Token ตามคู่มือ คู่มือการตั้งค่า LINE Token ในระบบ Staff

3. เมื่อระบบ Hotspot เกิดปัญหาในการใช้งาน เช่น internet down ระบบจะส่ง LINE ไปแจ้งท่านทันที สามารถแจ้งได้แบบส่วนตัว หรือแจ้งเข้า LINE กลุ่มได้

Screenshot from 2019-03-05 11-22-34.png

ภาพตัวอย่างการแจ้งผ่านระบบ LINE


ปล.เพิ่มคอร์ดและเนื้อเพลง ทุกการแจ้งเตือน Youtube : เพลงทุกการแจ้งเตือน

ที่มา https://www.guitarthai.com/chord/chordview.asp?QID=14511

Q14511.gif