ระบบแสดง Error License ในระบบ cloud

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search
422714.jpg

ปัญหาระบบแสดงค่า Error License ในระบบ cloud เกิดจากมีการแก้ไขค่า System > identity ในอุปกรณ์ Mikrotik มีวิธีการแก้ไขดังต่อไปนี้

1. Login เข้า winbox

2. ไปที่ เมนู system > identity หากระบบแสดงเมนูหน้า ตั้งค่า ท่านสามารถนำค่ามาวางใน New terminal (โดยนำค่ามาจาก ข้อ 4 ดังภาพ)

4.png
T.png


หรือ นำเฉพาะค่า identity มาวางใน system > identity ดังภาพ

M1.png

3. นำค่า system identity ไปวาง แล้วกด OK